Có ai biết cách chèn group radio vào View ko?
Chả là mình đang làm game, cần chọn level theo radio button. Ai biết cách chèn vào ko?
Cho mình xin code
//Mình đọc trên dev.android rồi mà ko làm dc

Cảm ơn

Chủ đề tương tự: