Em đang định làm một ứng dụng nghe nhạc có tích hợp Recommender System.
Đang sử dụng Firebase để lưu database. Hiện tại đã lấy được đánh giá của Users với Items
Ai cũng có kinh nghiệm có thể chỉ giáo em được không ạ

Chủ đề tương tự: