Các bạn cho mình hỏi là mình muốn sử dụng 1 id banner cho tất cả các màn hình thì có được không. Giả sử flow màn hình của mình A > B > C > D. Ở mỗi màn hình như vậy mình đều có banner (facebook, admob), thì việc các màn hình đó dùng chung 1 id thì có ảnh hưởng gì không?

Chủ đề tương tự: