APp của mình đang có 1 popup khuyến khich user đến app của mình trên market để review.
Hiện mình đang muốn lợi dụng cái popup này để hướng user đến website của mình bên ngoài.
Liệu việc này có vi phạm gì chính sách của google không các bác?

Chủ đề tương tự: