Có bác nào nhận được cái thông báo của Facebook dạng "Ứng dụng đã tiếp cận 100% của giới hạn tốc độ theo giờ. Tất cả lệnh gọi API đến ứng dụng của bạn sẽ không thực hiện được đến khi ứng dụng nằm dưới giới hạn tốc độ." Bác nào biết cách khắc phục cái này không, mấy hôm nay tự dưng nó cảnh báo liên tục.

Chủ đề tương tự: