Các bác cho e hỏi bắt request của file APK như nào ạ. Chẳng hạn như request của login ạ.

Chủ đề tương tự: