2 ngày nay các app của mình trên store đều giảm lượt download về hơn 50%, ở đây có bạn nào như vậy không hay chỉ có riêng mình @@

Chủ đề tương tự: