Theo em đọc và hiểu như sau.

Với 1 app mới hoàn toàn, mình cần phải tạo 2 file keystore và phải upload cả 2 file này lên Google.

1) App Signing key: Google Dùng để ký app và phát hành cho người dùng.
2) Upload key: Dùng để xác thực mình là tác giả chính chủ của app.

Như vậy khi tạo keystore là upload key, các thông tin Alias, Validate year, Organization.... có cần giống hệt với khi tạo App Signing key ko?


Với 1 app cũ đã có keystore.
1) Dùng keystore đó để tạo App Signig Key và upload App Siggning key đó lên Google.
2) Tạo thêm một file keystore mới nữa, dùng keystore này để tạo upload key.

@sieuload chỉ giáo với, mình hiểu đúng ko?

Chủ đề tương tự: