Sắp tới đổi đầu số, bác nào có cao kiến về việc đổi sđt xác minh 2 bước ko?

Mình nghĩ là nên add sđt với đầu số mới dạng secondary, song song với số đt đầu số cũ. Sau đó khi nào ổn định thì gỡ bỏ số cũ.

Hay là update đổi luôn nhỉ?

Chủ đề tương tự: