Chào mọi người (Mới lập trình android) hiện tại mình đang gặp vấn đề khi viết kết nối và tạo database với thư viện Room Persistence Library.
Project của mình đang viết : mediafire.com/…/wj0i0zd28bxm5o1/BeginAndroid.rar
Hiện project của mình đang báo lỗi: "createDatabase_Impl does not exist".
Nhờ mọi người xem và giúp em cảm ơn mọi người đã xem.
Chủ đề tương tự: