Mình viết 1 app đặt lịch hẹn giờ, kiểu như ứng dụng note sẽ thông báo ngày này, giờ này làm việc gì. Mình sử dụng alarm manager, tuy nhiên những ví dụ mình thấy trên mạng lại chỉ đặt theo giờ và phút, mình đặt thêm ngày, tháng năm vào thì ứng dụng không thông báo đúng thời gian. có bạn nào có giải pháp nào để lập lịch sử dụng cả ngày, tháng thì hướng dẫn mình với.

Chủ đề tương tự: