Hiện tại mình có ứng dụng bị facebook hạn chế quảng cáo trong ứng dụng đó, vậy cho mình hỏi:
+ Giờ mình xóa ứng dụng bị hạn chế đó đi rồi tạo ứng dụng mới như thế đặt lại quảng cáo facebook thì có được không nhỉ?
+ Giờ mình xóa ứng dụng đó đi thì tiền mà ứng dụng đó kiếm được có vấn đề gì về thanh toán không?

Chủ đề tương tự: