mình cũng mới bị ban acc giờ k biết tạo sao để k ban