Các pro giúp e với ạ. Chuyện là máy e k dùng đc app Manual camera, e phải thêm vào file build.prop lệnh "persist.camera.HAL3.enabled=1". Sau khi thêm vào thì đã dùng đc app nhưng lại bị lỗi phần hiển thị camera, cụ thể là máy ảnh bị ngược chiều, lúc chụp ảnh thì ảnh bị xanh 3/4 màn, khó chịu vl ấy ạ. Ai sửa đc có thể giúp e với đc k ạ? Máy e mi4c, dùng rom AICP nền android 7.1.2 ạ.

Chủ đề tương tự: