Em chào anh chị ạ.

Em đang gặp một vấn đề chưa biết cách giải quyết mong mọi người giúp đỡ ạ.
- Hiện tại khi bấm từ điện thoại để gọi Interface (Code PHP) thì IF đó bị gọi và chạy
cùng một thời điểm nhiều lần dẫn tới IF thực Insert vào Database nhiều bản ghi.
- Em đang dùng hàm restartLoader thì không rõ có phải do hàm đó không ạ,
Có cách nào để vẫn dùng hàm đó mà không bị Insert nhiều lần không ạ.

Em cảm ơn mọi người ạ.

Chủ đề tương tự: