Có phải Khi MediaPlayer chạy 1 file mp3 nó decode mp3 sang PCM rồi mới phát qua loa đc ?
Có phải mọi format đều phải decode về PCM hết mới play đc bất kỳ nền tảng nào cũng vậy?