Em test, lấy keyhash ok, mở chế độ public trong App Review rồi. Nhưng đến khi đưa lên CHPLAY, ứng dụng đã published thì với những máy ĐÃ CÀI ứng dụng Facebook không đăng nhập được là sao mọi người, k cài app Facebook thì được?

Chủ đề tương tự: