App em mấy nay tự nhiên lượt download tăng đột biến và lượt gỡ cũng tương tự , kiểu như có ai install rồi gỡ ra .
Mà theo em biết nếu như vậy sẽ dính policy install , rating , review của google .
Bác nào rành về vụ này chia sẻ cho em với . Thanks .

Chủ đề tương tự: