Trong chính sách đặt vị trí quảng cáo có đoạn:
"
  • Không được đặt quảng cáo theo cách làm ngăn chặn việc xem nội dung cốt lõi của ứng dụng. Không được đặt quảng cáo với mục đích làm trở ngại việc điều hướng hoặc tương tác với nội dung cốt lõi và chức năng của ứng dụng. Ví dụ bao gồm: quảng cáo xen kẽ được kích hoạt mỗi khi người dùng nhấp chuột trong ứng dụng.

"
Các bạn cho mình hỏi là kiểu mình click vào button chuyển màn hình không còn được đặt quảng cáo full screen nữa ạ?
Cảm ơn các bạn

Chủ đề tương tự: