Xin chào dạo này m hơi khó khăn trong kinh tế nên m tính bán & acc dev để trang trải.
Trước tính bán r nhưng gặp số vấn đề.
+ Acc mình sạch 100% ko sẹo, DK đầu năm 2015, có up 3 app lên vui vì lúc đó mới vào học android, đã bỏ không 2 năm nay
+ ACC m dùng gmail chính m đk paypal( paypal m đã veri chính chủ), vậy bán làm sao để ko phải mất lun paypal ạ vì paypal e cần dùng và đang dùng.
+ SDT veri là sdt e đang dùng lun
Vậy bán làm sao để chỉ bán acc dev thôi ko ạ.
PS: Ai mua thì ib e giá thẳng lun vì e ko có nhiều time online, giao dịch trực tiếp HCM càng tốt
+Thuê vậy ai có cho thuê r xin it kn ạ.

Chủ đề tương tự: