Mấy hôm nay đang chạy airpush chuyển sang chạy admob thấy app thăng hạng nhanh trên Googleplay. Ko biết có phải vì chạy admob nên được GP đánh giá cao hơn ko nhỉ :3

Chủ đề tương tự: