Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3
Like Tree1Likes
 • 1 Post By Khoi_Vjz_Boy

Chủ đề: Xin mọi người giúp đỡ giải thích từng dòng code trong đoạn code này hộ t với :( T đang tự học Androd


 1. #1
  Thành Viên Mới Avatar của sonbn_it
  Tham gia
  May 2012
  Bài gửi
  3

  Xin mọi người giúp đỡ giải thích từng dòng code trong đoạn code này hộ t với :( T đang tự học Androd

  package De.vogella.android.temperature;


  import android.app.Activity;
  import android.os.Bundle;
  import android.view.View;
  import android.widget.EditText;
  import android.widget.RadioButton;
  import android.widget.Toast;


  public class ConvertActivity extends Activity {
  private EditText text;


  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.main);
  text = (EditText) findViewById(R.id.editText1);


  }


  // This method is called at button click because we assigned the name to the
  // "On Click property" of the button
  public void myClickHandler(View view) {
  switch (view.getId()) {
  case R.id.button1:
  RadioButton celsiusButton = (RadioButton) findViewById(R.id.radio0);
  RadioButton fahrenheitButton = (RadioButton) findViewById(R.id.radio1);
  if (text.getText().length() == 0) {
  Toast.makeText(this, "Please enter a valid number",
  Toast.LENGTH_LONG).show();
  return;
  }


  float inputValue = Float.parseFloat(text.getText().toString());
  if (celsiusButton.isChecked()) {
  text.setText(String
  .valueOf(convertFahrenheitToCelsius(inputValue)));
  celsiusButton.setChecked(false);
  fahrenheitButton.setChecked(true);
  } else {
  text.setText(String
  .valueOf(convertCelsiusToFahrenheit(inputValue)));
  fahrenheitButton.setChecked(false);
  celsiusButton.setChecked(true);
  }
  break;
  }
  }


  // Converts to celsius
  private float convertFahrenheitToCelsius(float fahrenheit) {
  return ((fahrenheit - 32) * 5 / 9);
  }


  // Converts to fahrenheit
  private float convertCelsiusToFahrenheit(float celsius) {
  return ((celsius * 9) / 5) + 32;
  }
  }

  Chủ đề tương tự:


 2. #2
  Thành Viên Mới Avatar của Khoi_Vjz_Boy
  Tham gia
  May 2012
  Bài gửi
  1

  Icon9 This is my HELP

  Mã:
  package De.vogella.android.temperature;
  
  
  
  
  import android.app.Activity;
  import android.os.Bundle;
  import android.view.View;
  import android.widget.EditText;
  import android.widget.RadioButton;
  import android.widget.Toast;
  
  
  
  
  public class ConvertActivity extends Activity {
  //Khai báo 1 đối tượng edit text để xử lý Edit text trên giao diện layout
  private EditText text;
  
  
  /*Ghi đè hàm OnCreate của lớp Activity để khởi tạo 1 Activity mới.....Ứng dụng sẽ chạy từ chỗ này*/
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  /*Gọi phương thức lớp cha*/
  super.onCreate(savedInstanceState);
  /*Hiện thị layout trong res/layout*/
  setContentView(R.layout.main);
  
  
  /*Gán đối tượng TextView với text view trong resource(Text view trong giao diện layout)*/
  text = (EditText) findViewById(R.id.editText1);
  
  
  
  
  }
  
  
  
  
  // This method is called at button click because we assigned the name to the
  // "On Click property" of the button
  
  
  /*xử lý sk nhấn vao` 1 view nào đó*/
  public void myClickHandler(View view) {
  /*Ktra xem nhấn vào view nào theo id cảu nó trong R.java*/
  switch (view.getId()) {
  case R.id.button1:
  /*Nếu nhấn vào nút có id là button1*/
  /*Gán 2 đối tượng radioButton độ F va độ C vào 2 radiobutton có sẵn trong res/layout*/
  RadioButton celsiusButton = (RadioButton) findViewById(R.id.radio0);
  RadioButton fahrenheitButton = (RadioButton) findViewById(R.id.radio1);
  /*Kiểm tra đã nhập dl chưa*/
  if (text.getText().length() == 0) {
  /*Chưa nhập thì hiện cảnh báo thông qua Toast
  Bạn tự nghiên cứu Toast là j nha(Tương tự messagebox)*/
  Toast.makeText(this, "Please enter a valid number",
  Toast.LENGTH_LONG).show();
  return;
  }
  
  
  /*Gán giá trị nhập trong edit text vào biến inputvalue*/
  float inputValue = Float.parseFloat(text.getText().toString());
  
  
  /*Đoạn này kiểm tra xem chọn cái nào trong 2 radio button kể trên
  rồi xử lý đổi dc nhiệt giai tương ứng
  // Sử dụng hai hàm chuyển đổi đã viết bên dưới 
  để convert rồi settexxt cho mục nhập vào là giá trị đã convert
  */
  if (celsiusButton.isChecked()) {
  text.setText(String
  .valueOf(convertFahrenheitToCelsius(inputValue))); 
  
  
  celsiusButton.setChecked(false);
  fahrenheitButton.setChecked(true);
  } else {
  text.setText(String
  .valueOf(convertCelsiusToFahrenheit(inputValue)));
  fahrenheitButton.setChecked(false);
  celsiusButton.setChecked(true);
  }
  break;
  }
  }
  
  
  
  
  // Converts to celsius
  
  
  private float convertFahrenheitToCelsius(float fahrenheit) {
  return ((fahrenheit - 32) * 5 / 9);
  }
  
  
  
  
  // Converts to fahrenheit
  private float convertCelsiusToFahrenheit(float celsius) {
  return ((celsius * 9) / 5) + 32;
  }
  }  sonbn_it likes this.

 3. #3
  Thành Viên Mới Avatar của sonbn_it
  Tham gia
  May 2012
  Bài gửi
  3
  Thanks bạn Khoi_Vjz_Boy Nhiều nhé Cảm ơn bạn đã giúp

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •