Sony muốn mua thêm cổ phần để có toàn quyền trong liên doanh Sony Ericsson

Printable View