Theo báo cáo khảo sát tình hình điện thoại thông minh tại thị trường Mỹ của hãng ComScore mới công bố cho thấy, những chiếc điện thoại cài hệ điều hành Android vẫn có bước tăng trưởng mạnh và đang tiến sát đến mức 50% thị phần. Bản thống kê so sánh giữa kết quả khảo sát tháng 9/2011 với tháng 12/2011 cho thấy, những chiếc điện thoại thông minh Android đã tăng thêm 2,5% thị phần và đang chiếm 47,3% thị phần. Về thứ 2 là iPhone của Apple với việc tăng 2,2% thị phần và đang nằm ở mức 29,6% thị phần, những chiếc điện thoại BlackBerry về thứ 2 với việc tiếp tục giảm mạnh 2,9% thị phần và chỉ còn chiếm 16% thị phần điện thoại thông minh tại Mỹ.

Riêng về khảo sát top nhà sản xuất thiết bị bao gồm cả điện thoại bình thường và điện thoại thông minh tại Mỹ trong quý cuối cùng của năm 2011 cho thấy, Samsung vẫn tiếp tục dẫn đầu bảng với mức thị phần 25,3% không tăng cũng không giảm so với quý trước. 2 hãng LG và Motorola tiếp tục về thứ 2 và thứ 3 nhưng mức thị phần đã giảm nhẹ lần lượt là 0,6% và 0,5% thị phần tương ứng với 20% và 13,3% thị phần. Apple vừa thứ 4 với mức tăng duy nhất 2,2% trên bảng khảo sát với 12,4% thị phần, RIM về cuối bảng với 6,7% thị phần tương ứng đã giảm đi 0,4% thị phần.Tham khảo: ComScore

comScore Reports December 2011 U.S. Mobile Subscriber Market Share

Smartphone Penetration Climbs Over 40 Percent during December Holiday Shopping Season

RESTON, VA, February 2, 2012 – comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR), a leader in measuring the digital world, today released data from the comScore MobiLens service, reporting key trends in the U.S. mobile phone industry during the three month average period ending December 2011. The study surveyed more than 30,000 U.S. mobile subscribers and found Samsung to be the top handset manufacturer overall with 25.3 percent market share. Google Android strengthened its lead in the smartphone market to reach 47.3 percent market share.

OEM Market Share

For the three-month average period ending in December, 234 million Americans age 13 and older used mobile devices. Device manufacturer Samsung ranked as the top OEM with 25.3 percent of U.S. mobile subscribers, followed by LG with 20 percent share and Motorola with 13.3 percent share. Apple continued to gain ground in the OEM market with 12.4 percent share of total mobile subscribers (up 2.2 percentage points), while RIM rounded out the top five with 6.7 percent share.

Smartphone Platform Market Share

97.9 million people in the U.S. owned smartphones during the three months ending in December, representing 40 percent of all mobile subscribers. Google Android ranked as the top smartphone platform with 47.3 percent market share, up 2.5 percentage points from September. Apple maintained its #2 position, growing 2.2 percentage points to 29.6 percent of the smartphone market. RIM ranked third with 16 percent share, followed by Microsoft (4.7 percent) and Symbian (1.4 percent).

Mobile Content Usage

In December, 74.3 percent of U.S. mobile subscribers used text messaging on their mobile device, up 3.2 percentage points. Downloaded applications were used by 47.6 percent of subscribers (up 5.1 percentage points), while browsers were used by 47.5 percent (up 4.6 percentage points). Accessing of social networking sites or blogs increased 3.8 percentage points to 35.3 percent of mobile subscribers. Game-playing was done by 31.4 percent of the mobile audience (up 2.6 percentage points), while 23.8 percent listened to music on their phones (up 2.9 percentage points).


Chủ đề tương tự: