Trong năm 2011, chúng ta đã chứng kiến vụ việc các hãng công nghệ liên tục kéo nhau ra tòa trong các vụ kiện liên quan đến bằng sáng chế lẫn nhau chưa từng có trong lịch sử. Điều này cho thấy sự cạnh tranh khóc liệt của các hãng có xung đột lợi ích với nhau vì một lý do này hay một lý do khác. Tạp chí PCMag đã có bức tranh thống kê chi tiết về những vụ kiện tụng giữa các hãng liên quan đến điện thoại thông minh và các vụ kiện khác đã cho chúng ta cách nhiều toàn diện hơn...


Chủ đề tương tự: