Còn nhớ trong vụ kiện mới nhất của Apple kiện Samsung liên quan đến 5 chiếc tablet và 10 chiếc điện thoại Galaxy tại Đức, Apple đã có hành động nhắm thẳng vào Google trên chiếc điện thoại Galaxy Nexus. Apple đã kiện màn hình lock của chiếc điện thoại này đã vi phạm bằng sáng chế "slide-to-unlock" nhưng vì Galaxy Nexus sử dụng hệ điều hành Android 4 ICS mặt định không chỉnh sửa nên chẵn khác nào kiện trực tiếp tính năng Android. Theo dự kiến thì tòa án sẽ xem xét vụ kiện này vào ngày 16/3 tới đây.

Tuy nhiên hành động nào cũng giống như thử vận mai thì Samsung đã có những đề phòng trước đó để tránh bị kiện tụng trên chiếc điện thoại Galaxy Nexus nên Apple chỉ còn có bằng sáng chế "slide-to-unlock" để thử. Còn nhớ bằng sáng chế "slide-to-unlock" của Apple đã nhận được chứng nhận tại Mỹ nhưng tại Châu Âu thì dường như không có hiệu lực vì trước đó, một tòa án tại Hà Lan đã bác bỏ bằng sáng chế này vì cho rằng nó không hợp lệ vì cho rằng tính năng "Slide To Unlock" đã được phát triển trước đó trên chiếc điện thoại Neonode N1m của một hãng sản xuất Thụy Điển chớ không phải do Apple phát triển đầu tiên.

Tham khảo: FOSS Patent


Chủ đề tương tự: