Sau khi có phán quyết giảm nhẹ và có lợi cho HTC vào ngày hôm qua, một thẩm phán của ủy ban thương mại Hoa Kỳ đã có tiếp phán quyết về vụ kiện giữa Microsoft với Motorola Mobility. Theo phán quyết thì thẩm phán của ITC đã cho rằng Motorola Mobility đã vi phạm bằng sáng chế số 6,370,566 của Microsoft nói về phương thức tạo ra các cuộc gặp và kế hoạch nhóm trên thiết bị di động. Tuy nhiên, thẩm phán cũng bác bỏ 6 bằng sáng chế khác của Microsoft trong vụ kiện này và chưa có bất kỳ quyết định nào được đưa ra. Theo như thông lệ thì Motorola Mobility có thể kháng cáo phán quyết này lên ủy ban ITC và họ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng nhưng có thể sẽ mất thêm một thời gian dài nữa.

Sau đó, hãng Motorola Mobility đã đưa ra thông báo chi tiết về phán quyết này với việc họ đã thành công trong việc loại bỏ khỏi vụ kiện 8 bằng chế bao gồm việc Microsoft tự động rút bỏ 2 bằng chế và thẩm phán ITC bác bỏ thêm 6 bằng sáng chế khác. Ngoài ra, Motorola Mobility cũng đưa ra yêu cầu ALJ định nghĩ rỏ rằng bằng sáng chế số 566 để giúp hãng này tránh khỏi việc vi phạm nó trên các thiết bị bán ra tại thị trường Mỹ. Theo dự kiến thì phán quyết cuối cùng của vụ kiện sẽ được đưa ra vào ngày 20/4/2012 nhưng nói sẽ chỉ ảnh hưởng tại thị trường Mỹ mà không ảnh hưởng đến việc bán hàng của Motorola bên ngoài thị trường này.

Tham khảo: FOSS Patents, Motorola


Chủ đề tương tự: