Như vậy là số phận hệ điều hành webOS mà HP phải tốn 1,2 tỳ USD để mua lại từ Palm đã được quyết định rỏ rằng. Theo đó từ đây đến năm 2013, HP sẽ không sản xuất thiết bị chạy hệ điều hành này mà chỉ tập trung vào Windows 8 của Microsoft. Tuy nhiên đội ngũ phát triển webOS sẽ không về vườn mà thay vào đó, HP sẽ vẫn tiếp tục phát triển hệ điều hành này và mã nguồn mở nó cho các đối tác tương tự như những gì mà Google đang làm với Android. HP cũng cho biết sẽ mở hoàn toàn mã nguồn hệ điều hành webOS nhưng nhiều khả năng HP sẽ giữ lại một vài thứ gì đó nằm trong tầm bí mật.

HP cũng đưa cam kết thúc đẩy sự phát triển của hệ điều hành webOS, tiếp tục tham gia và đầu tư vào dự án này, quản lý tốt và minh bạc để tránh tình trạng phân mảng. Và với giấy phép mã nguồn mở này, những nhà phát triển, các đối tác, kỷ sư của HP và những nhà phát triển phần cứng khác có thể tự do cải thiện và tạo ra những phiên bản webOS tốt hơn dành cho thị trường. Nhìn chung thì hệ điều hành webOS cũng có nhiều điểm thú vị, nếu được tích hợp vào Android hoặc những chiếc điện thoại hay máy tính bản Android có thể chạy thêm hệ điều hành này song song thì cũng tốt thôi.

Tham khảo: HP

HP to Contribute webOS to Open Source
HP to enable creativity of the community to accelerate the next-generation web-centric platform

PALO ALTO, Calif., Dec. 9, 2011 – HP today announced it will contribute the webOS software to the open source community.

HP plans to continue to be active in the development and support of webOS. By combining the innovative webOS platform with the development power of the open source community, there is the opportunity to significantly improve applications and web services for the next generation of devices.

webOS offers a number of benefits to the entire ecosystem of web applications. For developers, applications can be easily built using standard web technologies. In addition, its single integrated stack offers multiplatform portability. For device manufacturers, it provides a single web-centric platform to run across multiple devices. As a result, the end user benefits from a fast, immersive user experience.

"webOS is the only platform designed from the ground up to be mobile, cloud-connected and scalable," said Meg Whitman, HP president and chief executive officer. "By contributing this innovation, HP unleashes the creativity of the open source community to advance a new generation of applications and devices."

HP will make the underlying code of webOS available under an open source license. Developers, partners, HP engineers and other hardware manufacturers can deliver ongoing enhancements and new versions into the marketplace.

HP will engage the open source community to help define the charter of the open source project under a set of operating principles:

- The goal of the project is to accelerate the open development of the
webOS platform
- HP will be an active participant and investor in the project
- Good, transparent and inclusive governance to avoid fragmentation
- Software will be provided as a pure open source project

HP also will contribute ENYO, the application framework for webOS, to the community in the near future along with a plan for the remaining components of the user space.

Beginning today, developers and customers are invited to provide input and suggestions at HP webOS Developer Blog.


Chủ đề tương tự: