Như đã có thông tin hứa từ trước, hãng Samsung đã chính thức phát hành phiên bản S Pen SDK 1.0 để giúp cho những nhà phát triển ứng dụng có thể dễ dàng các phát các ứng dụng tương tác tốt với bút cảm biến S Pen đang được trang bị cùng Galaxy Note hiện nay. Bộ SDK đầu tiên này khá nhỏ chỉ có dung lượng 2,43MB với việc hỗ trợ nền ứng dụng CanvasView, bản điều khiển chiều rộng, độ mờ và màu sắc, hỗ trợ khả năng quay lại các bước trước, lau bỏ các tinh chỉnh...

Tham khảo: Samsung

The S Pen SDK has arrived!
With this SDK, You can easily add a canvas and set popup windows for the S Pen in your application. Please note that the release is specialized for Galaxy Note with S Pen.

Features in the S Pen SDK include the following:

  • CanvasView : basic background for drawing


  • Pen Setting Popup : panel for adjusting width, opacity and line color


  • Eraser Setting Popup : Panel for adjusting width for eraser


  • Undo/Redo : Enable undo/redo previous draw


Chủ đề tương tự: