Nhận thấy dịch vụ của mình hơi dư thừa và tốn kém, hãng Sony Ericsson đã cho biết chính thức việc đóng cửa dịch vụ đồng bộ hóa Sony Ericsson Sync trên những chiếc điện thông minh của hãng và đề nghị người dùng chuyển sang các dịch vụ tương tự của Google. Sony Ericsson cho biết việc chuyển sang dịch vụ đồng bộ hóa Google Sync sẽ cho phép người dùng có thể dễ dàng tích hợp và sử dụng các gói dịch vụ của Google như Google Voice Search, Google Maps hay YouTube.

Lưu ý, những người dùng đang sử dụng các dịch vụ của Google mà không sử dụng các dịch vụ đồng bộ hóa của Sony Ericsson sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc này.

Hướng dẫn cách chuyển đổi cho điện thoại Android:


  • Từ điện thoại Android của Sony Ericsson truy cập đến Phonebook.
  • Nhấn nút Menu chọn "Back up contacts" và chọn tiếp "Memory card".
  • Nhấn nút OK để quá trình sao lưu thực hiện.
  • Tiếp đến là quá trình chuyển qua dịch vụ sao lưu của Google. Người dùng chọn "import contacts" và chọn tiếp "Memory card".
  • Bạn chọn tiếp tài khoản Google đã tích hợp của mình mà không chọn tài khoản Sony Ericsson Sync ML.
  • Chọn tiếp "Import vCard file".
  • Lúc này quá trình nhập lại danh bạ sẽ chuyển qua đồng bộ hóa với dịch vụ của Google khi máy nối mạng.

Tham khảo: Sony Ericsson


Chủ đề tương tự: