Mặt dù những chiếc điện thoại và tablet Android hiện nay điều hỗ trợ kết nối mạng riêng ảo VPN nhưng nếu công ty của bạn có dựng tường lửa Cisco thì việc kết nối này trở nên vô dụng. Tuy nhiên tin mừng là hệ điều hành Android 4.0 Ice Cream Sandwich được cho là đã hỗ trợ kết nối Cisco AnyConnect VPN này. Theo các chủ đề trên diễn đàn hỗ trợ Android của Google thì các nhân viên của họ đã trả lời rằng Android 4 ICS sẽ hỗ trợ kết nối VPN này của Cisco. Điều này có nghĩa rằng VPN framework của Android 4.0 ICS sẽ hỗ trợ kết nối AnyConnect VPN nhưng việc xây dựng và trang bị sẽ phụ thuộc vào những hãng sản xuất thiết bị.

Tham khảo: Google & Droid-Life


Chủ đề tương tự: