Theo thông báo của hãng comScore vào ngày 5/10 về tình hình thị trường điện thoại thông minh tại Mỹ từ tháng 5/2011 đến tháng 8/2011 thông qua dịch vị MobiLens cho thấy có đến 84,5 triệu người dùng điện thoại thông minh tại Mỹ, tức là đã tăng thêm 10% so với 3 tháng trước. Trong số những chiếc điện thoại thông minh này thì có đến 43,7% là chạy hệ điều hành Android của Google với việc tăng thêm 5,6%, những chiếc điện thoại iPhone của Apple về thứ 2 với 27,3% thị phần cho thấy tốc độ tăng chậm chỉ 0,7%. Hệ điều hành dành cho điện thoại của RIM, Microsoft và Symbian điều có mức giảm lần lượt là 5%, 0,1% và 0,3% tương ứng với mức thị phần còn lại là 19,7%, 5,7% và 1,8%.

Riêng khảo sát người dùng điện thoại thông minh trên 13 tuổi cho thấy trong 3 tháng này, hãng Samsung Hàn Quốc chiếm vị trí đầu bản với 25,3% thị phần tương ứng đã tăng thêm 0,5%, hãng LG về vị trí thứ 2 với 21% thị phần nhưng đã giảm đi 0,1% so với tháng 5, hãng Motorola về vị trí thứ 3 với 14% thị phần nhưng đã giảm đi 1,1% so với 3 tháng trước. Những chiếc điện thoại iPhone về vị trí thứ 4 với 9,8% và là hãng có mức tăng mạnh nhất với 1,1%, RIM giữ vị trí cuối bản với 7,1% và cũng là hãng giảm mạnh nhất với 1% thị phần.


Tham khảo: Engadget

comScore Reports August 2011 U.S. Mobile Subscriber Market Share

comScore Releases Report "iPhone 5: Implications for the Operator Industry"

RESTON, VA, October 5, 2011 – comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR), a leader in measuring the digital world, today released data from the comScore MobiLens service, reporting key trends in the U.S. mobile phone industry during the three month average period ending August 2011. The study surveyed more than 30,000 U.S. mobile subscribers and found Samsung to be the top handset manufacturer overall with 25.3 percent market share. Google Android continued to gain ground in the smartphone market reaching 43.7 percent market share.

In light of Apple's new iPhone announcement, comScore has also released a report highlighting the implications of this new device to the mobile operator marketplace. A complimentary copy of the report can be downloaded at the following link: iPhone 5: Implications for the Operator Industry - comScore, Inc

OEM Market Share

For the three-month average period ending in August, 234 million Americans age 13 and older used mobile devices. Device manufacturer Samsung ranked as the top OEM with 25.3 percent of U.S. mobile subscribers (up 0.5 percentage points from the prior three-month period), followed by LG with 21.0 percent share and Motorola with 14.0 percent share. Apple strengthened its position at #4 with 9.8 percent share of mobile subscribers (up 1.1 percentage points), while RIM rounded out the top five with 7.1 percent share.

Smartphone Platform Market Share

84.5 million people in the U.S. owned smartphones during the three months ending in August, up 10 percent from the preceding three month period. Google Android ranked as the top smartphone platform with 43.7 percent market share, up 5.6 percentage points from the prior three-month period. Apple strengthened its #2 position, growing 0.7 percentage points to 27.3 percent of the smartphone market. RIM ranked third with 19.7 percent share, followed by Microsoft (5.7 percent) and Symbian (1.8 percent).

Mobile Content Usage

In August, 70 percent of U.S. mobile subscribers used text messaging on their mobile device, up 1.0 percentage points. Browsers were used by 42.1 percent of subscribers (up 2.3 percentage points), while downloaded applications were used by 41.6 percent (up 3.0 percentage points). Accessing of social networking sites or blogs increased 2.3 percentage points to 30.9 percent of mobile subscribers. Game-playing was done by 28.5 percent of the mobile audience (up 1.6 percentage points), while 20.7 percent listened to music on their phones (up 2.1 percentage points).


Chủ đề tương tự: