Sau khi các lỗi bảo mật được khám phá trên 1 số dòng điện thoại của HTC thì nhà sản xuất điện thoại Đài Loan đã trả lời chính thức vấn đề này. HTC cho biết đã bắt đầu chuyển một bản nâng cấp mới để khắc phục những lỗi trên đế các đối tác nhưng bản nâng cấp này cần được các đối tác để kiểm tra và sớm phát hành trong thời gian tới. HTC cũng cho biết rằng, các ứng dụng cài sẵn và thiết bị của hãng vẫn an toàn đối với người dùng nhưng lỗi phát sinh có thể cho phép những ứng dụng bên thứ 3 truy cập vào một số thông tin của máy. Hãng cũng đưa ra đề nghị người dùng nên nâng cấp ngay khi bản nâng cấp cho chiếc điện thoại của mình được phát hành và cẩn thận sử dụng các ứng dụng bên thứ 3.

Trích HTC: "HTC tiếp nhận các khiếu nại liên quan đến các sản phẩm của chúng tôi một cách nghiêm túc. Cuộc điều tra của chúng tôi đã diễn ra cho thấy, phần mềm của HTC sẽ không tự gây ra các hành động có hại cho dữ liệu khác hàng, có một lỗ hỏng có khả năng bị khai thác bởi ứng dụng độc hại bên thứ 3. Một ứng dụng độc hại bên thứ 3 khi khai thác hay làm tổn thương đến dữ liệu có khả năng là hành động vi phạm phát luật dân sự và hình sự. Cho đến nay, chúng tôi chưa nhận bất cứ khiếu nại nào của khách hàng bị ảnh hưởng theo cách này".

Tham khảo: Phonescoop


Chủ đề tương tự: