Không nằm ngoài dự đoán nhiều lắm khi mà bảng thông kê tình hình các phiên bản hệ điều hành Android đầu tháng 8 cho thấy thị phần hệ điều hành Android từ Froyo trở xuống điều giảm, Gingerbread thì tăng mạnh và Honeycomb thì có mức tăng nhẹ. Đặc biệt trong bảng thống kê này đã thấy xuất hiện thêm phiên bản Android 3.2 Honeycomb API 13 với việc chiếm 0,2% thị phần và nâng tổng cộng phiên bản Android Honeycomb lên 1,3% so với tháng trước chỉ đạt 0,9%.

Trong khi đó thì phiên bản Android 2.3 và 2.3.2 Gingerbread đã mất đi 0,4% thị phần từ 1% giảm xuống chỉ còn 0,6% vào đầu tháng này. Riêng phiên bản Android 2.3.3 và 2.3.4 Gingerbread thì lại tiếp tục thấy tốc độ tăng mạnh khi vọt lên 23,7% so với tháng trước chỉ 17,6%, như vậy phiên bản này đã có mức tăng mạnh nhất với 6,1%.

Ngược lại với Gingerbread, thị phần phiên bản Android 2.2 Froyo đã mất đi nhiều nhất với việc giảm xuống chỉ còn 55,9% so với tháng trước con số này là 59,4%. Các phiên bản Android còn lại bao gồm 2.1, 1.6 và 1.5 cũng có mức giảm nhẹ mất đi lần lượt là 2,3%, 0,2% và 0,1% thị phần với việc dừng lại ở mức 15,2%, 2% và 1,3%.

Tham khảo: GoogleChủ đề tương tự: