Sau khi để lộ và bắt đầu nâng cấp phiên bản kho ứng dụng Android Market 3.0.26 vào 2 tuần trước, Google mới đây đã nâng cấp phiên bản mới của kho ứng dụng này. Phiên bản mới này là phiên bản 3.0.27 với dung lượng sau khi cài đặt nhẹ hơn chỉ 6,86MB thay cho 7,25MB như phiên bản trước đây. Tất nhiên, bạn không cần làm gì vì Google sẽ tự động tải phiên bản mới này về điện thoại của bạn khi máy được kết nối mạng internet. Tuy nhiên, Google không cho biết rỏ những điểm mới sửa chửa trong phiên bản mới này, mặt dù giao diện gần như không có sự thay đổi.


Tham khảo: Droid-Life


Chủ đề tương tự: