Khi bạn bỏ tiền mua các ứng dụng trên Android Market thì bạn sẽ được hưởng chính sách trả lại ứng dụng trong vòng 15 phút sau khi mua nếu thấy ứng dụng không phù hợp với mình. Quy định này có lợi cho người sử dụng khi muốn xem xét ứng dụng có phù hợp với mình không và cũng để bảo vệ doanh thu có những nhà phát triển ứng dụng được thống nhất và rỏ rằng. Tuy nhiên tại Đài Loan thì lại khác, luật pháp nước này quy định hàng hóa mua trên mạng thì người dùng có đến 7 ngày dùng thử chớ không phải 15 phút. Trong khi Apple thì chấp nhận điều khoản trên cho người dùng iPhone và iPad thì Google lại không chấp nhận. Trước khi có bất cứ sự thỏa thuận nào giữa chính phủ Đài Loan và Google thì tạm thời hãng tìm kiếm số 1 toàn cầu này đã cấm không cho người dùng tại Đài Loan mua các ứng dụng trên Android Market.

Vào ngày 4/6, chính phủ Đài Loan đã ra quyết định buột Google và Apple có 15 ngày để tuân theo các quy định trên, Apple thì chấp nhận là theo trong khi Google thì không và họ đã chi ra $34.550 để trả tiền phạt cho sự vi phạm trên nhưng vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Hiện nay, Google đang cử nhân viên cao cấp của mình để tiếp tục đàm phán với chính phủ Đài Loan về giải pháp cho vấn đề này nhưng nhìn chung thì Google không dễ bị điều khiển và chính phủ Đài Loan cũng không có ý định phá luật cho hãng này.


Tham khảo: Taipei Times


Chủ đề tương tự: