Oracle đang hy vọng vụ kiện tụng của mình với Google sẽ giúp hãng có thể kiếm được vài tỷ USD tiền bản quyền mà Google đã vi phạm trên hệ điều hành Android. Tuy nhiên, con đường để lấy của Google gần ấy tiền dường như không tốt đẹp nhưng hãng này đã nghĩ, mặt dù Google có vi phạm các bản quyền này trên cơ sở mã nguồn mở từ thời Oracle chưa mua lại Java. Mới đây, văn phòng cách bằng sáng chế và nhãn hiệu của Mỹ đã hủy 17 trong tổng số 21 bằng sáng chế mà Oracle dựa vào trong vụ kiện tụng. Điều này có thể sẽ làm cho quyết định số tiền quy định bồi thường nếu thắng kiện của Oracle giảm xuống và sẽ không là bao so với những tính toán ban đầu.

Tuy nhiên, Oracle vẫn khẳng định hãng tìm kiếm số 1 toàn cầu Google đã vi 7 bằng sáng chế của mình với 168 lỗi vi phạm. Một giải pháp đặt ra lúc này là 2 bên nên hòa giải ngoài tòa để tránh phải đeo theo vụ kiện này không tốt cho cả 2 nhưng Oracle đang đang mất đi nhiều lợi thế để ngồi vào bàn đàm phán so với trước đây để thương thảo số tiền đền bù. 7 bằng sáng chế vẫn còn hiệu lực trong vụ kiện bao gồm: RE38105, 5966702, 6061520, 6125447, 6192476, 6910205 và 7426720.


Tham khảo: Groklaw



Chủ đề tương tự: