Có thể nói sự phát triển như vũ bão của hệ điều hành Android trên điện thoại thông minh, tablet và cả netbook đã loạt vào tầm nhìn của các hacker với hàng loại ứng dụng sao chép thông tin cá nhân cũng như tự động gửi tin nhắn SMS đã được phát hiện. Mới đây, Lookout đã công bố thêm 34 ứng dụng của 6 nhà phát triển có chứa Malware DroidDream mới được tìm thấy trên Android Market.

Các ứng dụng mới phát hiện này cũng có cơ chế giới với các ứng dụng “DroidDreamLight” hoặc DDLight đã phát hiện trước đây. Sao khi người dùng vô tình cài và chạy ứng dụng này thì các malware ẩn trong ứng dụng sẽ sao chép các thông IMEI, IMSI, SDK và 1 số thông tin ứng dụng khác chuyển đến server của hacker.

Tuy nhiên, Google chỉ mới xem xét và tháo bỏ 26 ứng dụng trong số này khỏi kho ứng dụng Android Market và đang làm rỏ các ứng dụng khác. Do vậy khi chúng ta cài 1 ứng dụng nào bất kể nguồn gốc thì nên xem xét đến các quyền của ứng dụng được liệt kê trước khi cài đặt. Các ứng dụng nào yêu cầu quyền nhắn tin, truy cập mạng, xem dữ liệu cá nhân thì bạn nên hết sức thận trọng và phải xem xét kỷ.

Cách ứng dụng do Lookout phát hiện:

  • Nhà phát triển Magic Photo Studio: ***y Girls: Hot Japanese, ***y Legs, HOT Girls 4, Beauty Breasts, *** Sound, *** Sound: Japanese, HOT Girls 1, HOT Girls 2, HOT Girls 3.
  • Nhà phát triển Mango Studio: Floating Image Free, System Monitor, Super StopWatch and Timer, System Info Manager.
  • Nhà phát triển E.T. Tean: Call End Vibrate.
  • Nhà phát triển BeeGoo: Quick Photo Grid, Delete Contacts, Quick Uninstaller, Contact Master, Brightness Settings, Volume Manager, Super Photo Enhance, Super Color Flashlight, Paint Master.
  • Nhà phát triển DroidPlus: Quick Cleaner, Super App Manager, Quick SMS Backup.
  • Nhà phát triển GluMobi: Tetris, Bubble Buster Free, Quick History Eraser, Super Compass and Leveler, Go FallDown, Solitaire Free, Scientific Calculator, TenDrip.

Tham khảo: Lookout


Chủ đề tương tự: