Google đã ra mắt dịch vụ +1 Button kể từ tháng 3 năm 2011 và hiện nay chỉ mới thử nghiệm trên website google.com để hiển thị các kết quả tìm kiếm được đề nghị từ bạn bè, người thân... Mới đây, hãng tìm kiếm số 1 toàn cầu này cũng đã thêm dịch vụ này vào kho ứng dụng Android Market. Như vậy khi bạn bình chọn dịch vụ +1 trên 1 ứng dụng nào đó từ website market.android.com sẽ ảnh hưởng đến các kết quả tìm kiếm của bạn bè hay người thân có địa chỉ trong danh sách liên hệ của mình.

Bình chọn +1 cho ứng dụng DroidViet trên Android Market: https://market.android.com/details?i...droidviet.news


Chủ đề tương tự: