Hiện nay thì gần như chỉ có duy nhất chiếc tablet Motorola Xoom với việc nâng cấp hệ điều hành Android 3.1 Honeycomb là có khả năng truy cập được tính năng thuê hoặc mua phim trên Android Market. Tuy nhiên tới đây từ các tài liệu hỗ trợ trực tuyến cho thấy Google đã khóa tính năng này trên các thiết bị đã bị root với lỗi "Failed to fetch license for [movie title] (error 49)".

Nhưng rỏ rằng trong một vài tuần tới thì tính năng này sẽ hỗ trợ tất cả những thiết bị bao gồm điện thoại thông minh và tablet chạy hệ điều hành Android 2.2 và cao hơn thì có thể chính sách này sẽ được thay đổi. Chúng ta cũng thấy khá rỏ ngay cả iTunes, Netflix cũng không thể ngăn người dùng truy cập trên những thiết bị root thì tại sao Google phải làm vậy? Điều này có thể là do sự phát sinh ở việc Google chưa tìm ra hướng giải quyết làm thế nào để bảo việc bản quyền những bộ phim cho thuê tránh tình trạng chia sẽ.

Tham khảo: Androidcentral


Chủ đề tương tự: