Hiện nay thì Google đã đưa vào hoạt động tính năng mới cho phép người dùng có thể lọc những ứng dụng hiển thị phù hợp với lứa tuổi của người dùng. Tính năng này sẽ cho phép bạn tránh khỏi những ứng dụng không phù hợp hay cha mẹ muốn quản lý các ứng dụng mà con cái họ cài vào máy. Đặc biệt, Google còn cho phép đặt mật khẩu PIN để tránh người lạ hoặc cha mẹ không cho phép con cái họ tháo bỏ các cài đặt này.

Để thiết lập tính năng lọc này thì bạn cần vào phần tinh chỉnh của Android Market Menu>Settings. Có 5 cấp độ để tinh chỉnh cho việc lọc ứng dụng này được xét theo mức độ ảnh hướng của ứng dụng đến người dùng. Các thiết lập và quy định này do Google và những nhà phát triển ứng dụng đặt ra khi đưa ứng dụng của mình lên Android Market.

Tham khảo: Google & Droid-Life


Chủ đề tương tự: