AppBrain (trang web cung cấp ứng dụng Android được liên kết với Android Market) đã cho phép người dùng của mình (phải đăng ký tài khoản trên trang web của họ là www.appbrain.com ) có thể cài ứng dụng Android trực tiếp từ trang web mà không cần bật chương trình trong điện thoại lên.

Người dùng chỉ cần cài thêm ứng dụng Fast Web Install sau đó đăng nhập vào trang web của appbrain chọn ứng dụng và cài đặt thì điện thoại của người dùng sẽ tự động cài đặt ứng dụng đó.Nguồn : AppBrain