Còn nhớ trước đây chắc các bạn cũng có nghe về việc Mỹ đã trang bị cho các quân nhân đang làm nhiệm vụ 1 chiếc điện thoại thông minh tùy chọn Iphone hoặc Android. Mới đây 1 thông báo chính thức của quân đội Mỹ kiêu gọi phát triển các ứng dụng mới dành cho quân nhân dựa trên nền tảng Android để làm giảm bớt sự căng thẳng giúp cho họ hoạt động tốt hơn và an toàn hơn. Những nhà phát triển ứng dụng bên thứ 3 có thể sử bộ kit hỗ trợ lập trình CE Product Developer để phát triển những ứng dụng Android mới chỉ dành riêng cho quân đội.

Lý do mà quân đội Mỹ chọn hệ điều hành Android để phát triển hơn so với Iphone của Apple đó chính là khả năng mở của nền tảng này cho phép tùy biết cao hơn. Tuy nhiên, bộ kit lập trình này sẽ không được phát hành cho đến tháng 7 tới đây. Còn về mặt phần cứng thì quân đội Mỹ sẽ đưa vào hoạt động các thiết bị mới có tên là Joint Battle Command-Platform hoặc JBC-P. JBC-P cơ bản là 1 chiếc điện thoại thông minh thân thiệt với quân đội có khả năng sử dụng mạng hiện có cũng như chạy các ứng dụng riêng của quân đội sắp tới. Những mẫu thử của JBC-P sẽ có mặt vào tháng 10 tới đây và dự kiến được phát hành rộng rãi vào đầu năm 2013.

Tham khảo: Defense Aerospace
Chủ đề tương tự: