Google và hãng Sony Ericsson đã đạt được thỏa thuận cung cấp khu vực ứng dụng riêng dành cho những chiếc điện thoại của hãng này trên kho ứng dụng Android Market. Những chiếc điện thoại do hãng này sản xuất khi truy cập vào kho ứng dụng Android Market vào ngày hôm nay sẽ thấy xuất hiện thêm khu vực này. Với việc này thì Sony Ericsson đã trở thành nhà sản xuất thiết bị đầu tiên có khu vực ứng dụng riêng trên kho ứng dụng của Google.

Theo đó thì tab "My Apps" trong ứng dụng Android Market sẽ được chuyển thành tab "Sony Ericsson" với những ứng dụng do hãng này phát triển nên hoặc phù hợp với máy. Khu vực mới này sẽ cung cấp những ứng dụng và trò chơi tốt nhất dành cho điện thoại và ứng dụng do Sony Ericsson phát triển cũng như các plugins cho Timescape. Nơi đây cũng cung cấp các ứng dụng và trò chơi độc quyền dành cho điện thoại của hãng Sony Ericsson...

Tham khảo: Sony Ericsson Blog


Chủ đề tương tự: