Vào ngày 24 tháng 4 này sẽ chính là ngày lễ phục sinh, cũng là ngày lễ quan trọng nhất của những tín đồn đạo Thiên Chúa. Hãng game nổi tiếng, Rovio Mobile vừa mới thông báo trên blog Twitter của mình cho biết rằng, phiên bản trò chơi Angry Birds Seasons sẽ được tiếng hành nâng cấp phiên bản mới để chào mừng lễ này. Có thể phiên bản sẽ ra mắt vào ngày 20/4 nhưng chưa có thông tin chi tiết.

Trong khi đó thì phiên bản trò chơi mới Angry Birds Rio và phiên bản Angry Birds gốc sẽ nhận bản nâng cấp mới vào tháng 5 để bổ sung thêm 1 số cấp độ chơi.

Tham khảo: Twitter
Chủ đề tương tự: