Nếu bạn có 1 chiếc điện thoại Android mạnh thì việc chơi những trò chơi PlayStation không phải là khó khăn gì với việc giúp sức của ứng dụng PSX4Droid mà bạn có thể mua từ Android Market. Tuy nhiên, điều này đã bị thay đổi khi mà hãng Sony Ericsson chuẩn bị bán ra chiếc điện thoại đầu tiên hỗ trợ chính thức chơi những trò chơi này. Điều này sẽ buột Google phải tháo bỏ ứng dụng PSX4Droid khỏi kho ứng dụng của mình.

Và điều gì đến thì sẽ đến thôi, ZodTTD đã cho biết rằng ứng dụng PSX4Droid của mình đã bị tháo bỏ khỏi kho ứng dụng của Google. Hãng tìm kiếm số 1 toàn cầu cho biết rằng ứng dụng này đã vi phạm chính sách của hãng. Điều này có vẻ như không thuyết phục lắm vì ứng dụng PSX4Droid đã có 8 tháng trời bán buôn trên kho ứng dụng của Google. Chỉ có 1 cách giải thích hợp lý đó chính là do áp lực từ Sony vốn giữ bản quyền các trò chơi PlayStation cũng như thiết bị chơi game này.

Trong khi đó thì chúng tôi vẫn còn thấy các chương trình tương tự khác như SNesoid (SNES), GameBoid (Game Boy) và FPSe (PlayStation 1) vẫn còn bán trên Android Market. Có lẽ không sớm thì muộn những ứng dụng giả lập nền tảng này cũng sẽ chịu cùng số phận với PSX4Droid.

Tham khảo: Engadget


Chủ đề tương tự: