Hãng Sony Computer Entertainment tại Châu Âu đã bắt đầu đưa lên kho ứng dụng Android Market của Google 5 trò chơi PlayStation để đoán đầu việc bán ra chính thức chiếc điện thoại Xperia Play vào đầu tháng này. 5 trò chơi này hỗ trợ ngôn ngữ tùy theo phiên bản gồm MediEvil, Destruction Derby, Cool Boarders 2, Syphon Filter và Jumping Flash.

Người dùng sẽ phải bỏ ra £3.99 để mua những trò chơi này trên kho ứng dụng của Google. Chỉ có những chiếc điện thoại nhận được chứng nhận PlayStation Certified thì mới có thể tìm thấy và mua những trò chơi này. Trong thời gian này thì chỉ có chiếc điện thoại Xperia Play là đáp ứng được yêu cầu trên.

Xem danh sách các trò chơi qua trình duyệt web: SCEE’s Android Market listing


Chủ đề tương tự: