Xin các bạn giúp đỡ!
Mình đang tìm hiểu về lập trình android. Mình có viết cái app về trắc nghiệm. Nhưng mình không biết cách bắt sự kiện so sánh đáp án đúng trong csdl .db và đáp án người dùng chọn ntn?
Xin giúp mình với!
Cảm ơn mọi người!

Chủ đề tương tự: