em xài J5 2016 cập nhập lên 7. xong lag tung cả máy, đơ liên tục. Nghe đồn sắp tới ra bản 8. , liệu nó có nhẹ hơn so với bản cũ k anh em

Chủ đề tương tự: