Mọi người vào link này để check xem quotas có được 50.000.000 không nhé:
https://console.developers.google.com/…/youtube.goo…/quotas…
(click vào link và chọn project của bạn)
Các bạn xem hình ảnh đính kèm xem trùng khớp không nhé.

https://i.imgur.com/tc9rbCM.pngChủ đề tương tự: